Doorslaand vocht

Een vaak vergeten probleem

Doorslaand vocht is vaak een vergeten of onbekend probleem. Veelal wordt dit veroorzaakt doordat neerslag, zoals regen, tegen de buitenmuur van de woning slaat. Het vocht wordt vervolgens door de buitenmuur naar binnengezogen en veroorzaakt op de binnenmuur vochtplekken. Vandaar dat dit probleem ook vaak regendoorslag wordt genoemd.

Essentiel is een onderscheid te maken naar:

* (Geïsoleerde) spouwconstructies, waar regendoorslag zijn oorzaak vindt in de aanwezigheid van zogeheten “vochtbruggen”. Deze vochtbruggen zijn verbindingen tussen het beregende en dus natte buitenblad en het binnenspouwblad, als gevolg van speciebaarden en slecht aansluitende isolatieplaten of ontbrekende (na-)isolatie, of als gevolg van valspecie in de spouw.
* Halfsteens- en steens metselwerk. Hier ontbreekt een spouw in het geheel waardoor regendoorslag hier zonder aanvullende maatregelen vaak niet te vermijden is. Het voegwerk tussen de stenen vormt hier in het algemeen de zwakste schakel.

Voor bestrijding van dergelijke problemen van onvoldoende waterdichtheid zijn een aantal behandelingsmethoden tot onze beschikking.

* Waterafstotende middelen (hydrofoberingsmiddelen) waarbij het oppervlak waterafstotend wordt gemaakt maar “damp-open” blijft. Hydrofoberende middelen zijn tevens preventief tegen vervuiling en verwering van de gevel. Hydrofoberen wordt in de volksmond vaak impregneren genoemd. Voordat een gevel geïmpregneerd kan worden zal er goed onderzoek gedaan moeten worden naar de algehele staat van het metselwerk.
* Afdichtingslaag aanbrengen aan de binnenzijde. Hierbij wordt een water ondoordringbare laag aangebracht aan de binnenzijde van de muur.

H.V.O. heeft zich gespecialiseerd om na de diagnose de juiste materialen te gebruiken om het juiste effect te verkrijgen.

Doorslaand vocht in muur
Doorslaand vocht in muur

Wij vinden de oorzaak van uw vochtproblemen en lossen ze op!