Optrekkend vocht

Optrekkend vocht is een doorn in het oog van iedere woningbezitter

Het proces van optrekkend vocht

In gemetselde muren kan vocht optrekken door capillaire werking. Het water zuigt zich als het waren omhoog. De gemetselde muur maakt vaak contact met grondwater. Om die reden is de kans op optrekkend vocht in nieuwbouw gering omdat hier sprake is van een betonnen fundering onder het metselwerk.

De gevolgen van optrekkend vocht

Optrekkend vocht beperkt zich meestal tot 1,5 meter boven vloerniveau.

Kenmerkend is een vochtig verkleurde zone die begint op vloerniveau en die aan de bovenzijde wordt begrensd door zoutuitbloei. Ook is er vaak zichtbare schade aan de wandafwerking (verf of behang) of het pleisterwerk.

H.V.O. biedt voor dit probleem een unieke injectiemethode waarbij onder het vloerniveau het optrekken van het vocht wordt tegengegaan. Wij injecteren onder regelbare druk met een gepatenteerde milieuvriendelijke micro-emulsie in de metselstenen waar het een verbinding aangaat met het aanwezige water. Hierdoor ontstaat er een laag welke ondoordringbaar is en blijft!

De verschijnselen van optrekkend vocht


Bij optrekkend vocht doen zich de volgende verschijnselen voor:

– Loslatende verflagen en/of stucwerk
– Schimmels op o.a. wanden
– Uitbloei van zouten
– Rottende balkkoppen bij houten vloeren
– Poederen en/of schilferen van muren en metselstenen
– Rottend houtwerk
– Muffe lucht in huis
– Beslagen ramen

Naast het feit dat de constructie van uw huis wordt aangetast loopt ook uw gezondheid gevaar, hierbij enkele voorbeelden.

– Stijve spieren
– Verergeren van reumatische aandoeningen
– Bronchitis
– Verergeren van astmatische aandoeningen
– Allergische reacties

Optrekkend vocht in muur
Optrekkend vocht in muur
Optrekkend vocht in muur

Wij vinden de oorzaak van uw vochtproblemen en lossen ze op!